Конкуренция

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Случаят „Хюндай“ - най-продължителният правен спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Случаят „Хюндай“ - най-продължителният правен спор в историята на КЗК, касаещ забранени вертикални споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Андонова
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в контекста на новите промени на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Братов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в контекста на новите промени в Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Братов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Нелоялните търговски практики и електронната търговия в условията на COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Колев
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Сравнителната реклама в България и нелоялната конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Промоциите и подаръците в търговията като нелоялно привличане на клиенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Нелоялна конкуренция, свързана с конфиденциална информация, в светлината на проекта на Закон за защита на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Имуществена отговорност за забранени споразумения, решения и съгласувани практики според Директива 2014/104 на Европейския парламент и на Съвета от 26.11.2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Конкуренцията в обществените поръчки - принцип при възлагането и защита от картел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Ботева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Прилагането на забраната за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Телевизията и правилата на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Постепенната дерегулация на телеком сектора и приложението на конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Конкуренцията в телекомуникациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Преюдициална компетентност на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Корнезов
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Действие на акта на органа по конкуренция и на решението на съда спрямо необжалвалия картелист
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодор Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Трудности при извършване на проверките на място за установяване нарушения на конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величко Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Новите положения в Закона за защита на конкуренцията Въвеждане на контрол върху предприятия с по-силна позиция при договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Минималните стандарти, въведени от Директива 2014/104 ЕС относно исковете за обезщетения за вреди при нарушения на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Шотекова
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Антиконкурентни практики, препятстващи навлизането на генерични лекарства на пазара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Кьосева
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Константна ли е практиката на КЗК и на ВАС при тълкуването и прилагането на забраната за имитация на фирма, марка или географско означение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Ботева
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Три нарушения на забраната за злоупотреба с господстващо положение в сферата на естествените монополи (чл. 21 от ЗЗК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Твърде големи, за да спазват правилата на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Враждебните придобивания в контекста на конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Google търсене - Нарушават ли се правилата на конкуренцията?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Предприятия с господстващо положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денчо Славов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Правни и практически ефекти на незадължителните правни актове по прилагане на европейското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Корпоративните програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Възможно ли е да станат по-атрактивни за бизнеса?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величко Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Присъждане на разноските, направени в производството пред Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Антиконкурентно разпределяне на пазари посредством вертикални споразумения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Качеството и оценката на доказателствата при антитръстови нарушения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Шотекова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Преюдициално запитване по дела, свързани с прилагането на антитръстови правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Правила за предявяване на искове за обезщетение на вреди от нарушение на правото на конкуренция на страните членки и на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Кьосева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Музикалната индустрия и правилата на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Концепцията за съвместно господстващо положение през призмата на антимонополното законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослава Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Координационни ефекти при концентрациите - някои начини за тяхното установяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Конвергенция между конкурентното право и секторната регулация на електронния съобщителен сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Телевизионните права във футбола
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Имитация на търговска марка на стоки и на цяло предприятие - Конкурентноправна защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Копаранов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Ненормативно освобождаване в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величко Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Използването на форенсик доказателства в производствата по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Ботева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Концепцията за предприятието в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 „Теория на вредата“ съгласно европейското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослава Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Предизвикателства при доказване на забранени споразумения, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика - Доказване при explicit collusionи tacit collusion
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Кинанева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Предизвикателства при доказване на забранени споразумения, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика - „Стандарт на доказване“ в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Кинанева
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Достъп до информация в контекста на исковете за обезщетение на вреди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Кьосева
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Политиката на конкуренция на Европейския съюз в контекста на приоритетите на Стратегия „Европа 2020“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Дистрибуцията в автомобилния сектор в контекста на правилата за конкуренция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Доктрината за държавно въздействие в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Споразумения по смисъла на конкурентното право и упражняване на права на интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емона Пешевска
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Услугите от общ икономически интерес в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Обвързващата сила на решенията на органите по конкуренция - Фактор за ефективно частно правоприлагане в областта на правото на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Кьосева
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Съгласувана практика и А - В - С картел или Hub and Spoke съгласуване - Същност и особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Кинанева
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Кои регулации ограничават конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Границите между ефективното прилагане на правомощията на КЗК и ЕК и принципът на поверителност на съобщенията между адвокат и клиент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емона Пешевска
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Институтът "Твърдения за извършено нарушение" в българското конкурентно право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александра Кинанева
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Налагане на необосновано високи цени като форма на злоупотреба с господстващо положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Санкционната политика на КЗК - Контрол за законосъобразност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мила Велчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Дискриминационно поведение на предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Значение и влияние на Насоките за приоритетите на Европейската комисия по прилагането на чл. 102 ДФЕС в областта на структурните злоупотреби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Шотекова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Процесуални и професионални провокации при предоставянето на достъп до преписки на КЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Ботева
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Новият режим на групово освобождаване на споразуменията между предприятия съгласно конкурентното право на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Отстъпките за лоялност като форма на злоупотреба с господстващо положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослава Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Хищническо ценообразуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослава Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Правна и институционална рамка за регулиране на ценовата преса в електронния съобщителен сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Обменът на информация между конкуренти - Основни аспекти на конкурентноправната оценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Частното правоприлагане в областта на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Кьосева
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Новият режим на групово освобождаване в антитръстовото право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Обвързване и пакетни продажби като форма на злоупотреба с господстващо положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Търговски съобщения за намаляване на цени и въздействието им върху потребителското търсене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Неутралност на мрежата в секторната регулация и конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Сулев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Форма на злоупотреба с господстващо положение и задължението за неконкуриране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Правна същност на поемането на задължения от предприятия по чл. 75 от Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Значението на икономическите анализи, използвани в конкурентното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослава Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Промоционалните кампании и нелоялната конкуренция - Добавки, награди и продажби на цени под себестойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Практика по прилагането на чл. 75 ЗЗК - Поемане на задължения от предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Поемането на задължения от предприятия - алтернативен способ за възстановяване на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Прекратяване и продължаване на срочните договори на мобилните оператори с крайните потребители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Пазарният дял ­ основен индикатор за наличие на господстващо положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мехти Меликов
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Мерки за разкриване на тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Нищожност на забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Топлинните счетоводители - конкурентни проблеми, породени от секторната нормативна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Съотношение между общата забрана за злоупотреба с монополно или господстващо положение и специалните състави на това нарушение (чл. 21 ЗЗК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Каменова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Нелоялните търговски практики на предприятия с изключителен или значителен пазарен дял
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Отказ за доставка на конкурент като форма на злоупотреба с господстващо положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Градинаров
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Клаузи за ексклузивитет - допустимост и критерии за оценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Алтернативен процесуален способ за решаване на общностните дела за картели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Налагане на временни мерки в областта на нелоялната конкуренция - Забрана и спиране на разпространението на реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Новата практика на КЗК и ВАС по прилагане на общностното право на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Границите на merger control-а - Задействане на режимите на концентрациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мехти Меликов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Антиконкурентни манипулации на обществени поръчки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кирил Пангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Обменът на информация между търговци - проблемът и граници на допустимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Папазова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Що е то криминализация на нарушенията на правото на конкуренцията и има ли тя почва у нас?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Нова форма на нелоялна конкуренция в Интернет – Тайпоскуотинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Нелоялната конкуренция - обхват на приложение - По-нова практика на комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Развитие на доктрината за съществените съоръжения в българската практика по защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Развитие на доктрината за съществените съоръжения в практиката по защита на конкуренцията в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Възникване и развитие на доктрината за съществените съоръжения - Антитръстовото право на САЩ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цветанов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Новият Закон за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Карлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 171 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА