Наказателен процес

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 138 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 23 от 18.05.1994 г. за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Наредба № 1461 за съдебно-счетоводните и финансово-икономическите експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Определение № 10729 от 29.08.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Постановление № 57 на МС от 19.04.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и уч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Постановление № 84 на МС от 17.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 111 на МС от 16.08.1975 г. за подобряване организацията на съдебните експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 131 на МС от 6.06.2008 г. за предоставяне на финансова помощ на Китайската народна република и на Бирма/Мианма за намаляване на негативните последици от сполетелите ги природни бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-17

 Постановление № 196 на МС от 8.09.2005 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Постановление № 361 на МС от 15.12.2015 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Постановление № 373 на МС от 22.12.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 397 на МС от 1.12.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Правилник за прилагане на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Принципи на международното сътрудничество при разкриването, арестуването, екстрадирането и осъждането на виновните за военните престъпления и престъпленията против човечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за изменение и допълнение на договора между Народна република България и Унгарската народна република за правна помощ по граждански, семейни и наказателни дела, подписан в София на 16.05.1966 г. (ДВ, бр. 29 от 1967 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за предотвратяване, противодействие и наказване на трафика с хора, особено жени и деца, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Протокол към договора между Народна република България и Полската народна република за правна помощ и правни отношения по граждански, семейни и наказателни дела, подписан във Варшава на 4.12.1961 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Протокол съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение № 2 на КС на РБ от 17.02.2022 г. по Конституционно дело № 20 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Решение № 6 на КС на РБ от 06.06.2017 г. по Конституционно дело № 15 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-16

 Решение № 6 на КС на РБ от 27.03.2018 г. по Конституционно дело № 10 от 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Решение № 7 на КС на РБ от 11.05.2021 г. по Конституционно дело № 4 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Решение № 8 на КС на РБ от 29.06.2011 г. по Конституционно дело № 5 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Решение № 11 на КС на РБ от 23.07.2020 г. по Конституционно дело № 15 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Решение № 2305 от 18.02.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Решение на НС за създаване на Временна комисия по искането на главния прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС по искането на главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Венцислав Върбанов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Римски статут на международния наказателен съд приет от дипломатическата конференция на пълномощните представители под егидата на ООН за учредяване на международен наказателен съд на 17 юли 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение за привилегиите и имунитетите на Международния наказателен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Република Казахстан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-30

 Споразумение за сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България и Министерството на правосъдието на Република Молдова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за възнагражденията на съдебните и арбитражните експерти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 41 от 10.02.2021 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Указ № 463 от 21.12.2012 г. за назначаване на Сотир Стефанов Цацаров за Главен прокурор на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Показани от 101 до 138 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 138 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА