Търговско право – общи нормативни актове

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 111 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Агенцията по обществени поръчки на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Споразумение между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Търговски закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-01

 Указ № 47 от 21.02.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Указ № 112 от 20.04.2021 г. за възлагане на кандидата за министър-председател Даниел Павлов Митов да състави правителство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Указ № 264 за ратифициране Конвенцията на Организацията на Обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ за печатите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Устройствен правилник на Тополово стопанство гр. Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-23

Показани от 101 до 111 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 111 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА