Наука

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Правилник за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Правилник за устройството и дейността на Института по психология на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Правилник за устройството и дейността на Национален исторически музей - София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Правилник за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука "Аз Буки" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет за научна и технологична политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Приложение № 1 за 2006 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Приложение № 1 за 2005 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието и спорта между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-24

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и средствата за масово осведомяване между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и туризма между Република България и Ислямска република Иран за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между България и Швеция за 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителствата на Република България и Република Австрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и федералното правителство на Република Австрия за периода 2003 - 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и Шведския институт за периода 2000 - 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за периода 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия за периода 1 юли 2000 г. - 30 юни 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Република Армения за периода 2000 - 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2001 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2004 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2008 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-03

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Сирийската Арабска Република за периода 1994 - 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за периода 2017 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и техниката между правителството на Република България и правителството на Френската Република за периода 1996 - 1998 г., приета по време на смесена комисия, състояла се на 30 ноем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и технологиите на Република Индия за периода 2018 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Програма за сътрудничество в областта на науката, културата и образованието между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Корейската народно-демократична република за периода 2010 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-05

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2009 - 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-27

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за периода 2005 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-11

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за периода 2008 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за периода 2000 - 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието, културата и спорта между правителството на Република България и правителството на Федеративна република Бразилия за периода 2000 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2013 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-24

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за периода 2008 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2004 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Великото херцогство Люксембург за периода 2007 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за периода 2003 - 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за периода 2002 - 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за 2003, 2004 и 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за периода 2008 - 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-22

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за периода 2011 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-15

 Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода от 2014 до 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2015 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската Република в областта на образованието, науката и културата за периода от 1996 до 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Румъния в областта на науката, образованието и културата за периода 2003 - 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Програма между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2012 - 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Програма между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата за периода 1996 - 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката през периода 2001 - 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката през периода 2017 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2003 г. - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-17

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2009 - 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018 - 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Куба за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2006 - 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2001 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата за периода 2004 - 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-10

 Програма между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за 2001, 2002 и 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Протокол за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата на Република Молдова за периода 2002 - 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 2 от 20.04.2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 4 от 1.03.2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Работна програма 2006 - 2008 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътруд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Разпореждане № 2 на МС от 9.01.1981 г. за ускорено развитие и внедряване на дезинтеграторно-активационни технологии в различните отрасли на народното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Рамкова спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 653 на МС от 4.09.2006 г. за обявяване на 25 октомври за професионален празник на работещите в областта на българската земеделска наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Решение на НС за приемане на Програма за развитие на научния потенциал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Решение на НС за промени в състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 12.06.2020 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Решение на НС от 15.03.2006 г. за откриване на Стоматологичен факултет в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Решение на НС от 15.03.2006 г. за откриване на Фармацевтичен факултет в структурата на Медицинския университет - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Решение на НС от 17.05.2006 г. за приемане на актуализирани Национална стратегия и План за действие за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Решение на НС от 18.05.2017 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение на НС от 18.05.2017 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-23

 Решение на НС от 18.09.2013 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-24

 Решение на НС от 19.05.2006 г. за преименуване на Държавната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Решение на НС от 25.04.2018 г. за попълване състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 28.07.2011 г. за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-12

 Решение на НС от 29.06.2007 г. за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Решение на НС от 30.05.2019 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-04

 Решение на НС от 30.09.2009 г. за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Решение на НС от 31.08.2011 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-08

 Решение на НС от 5.07.2012 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-17

 Решение на НС от 7.06.2017 г. за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-13

 Решение на НС от 8.04.2015 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Решение на НС от 9.03.2016 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество между Народна република България и Република Перу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 255 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА