Европейски трудов и социален ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 161 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Международната организация на труда на 90 години - Глобалният пакт по заетостта - път за решаване на проблемите, предизвикани от икономическата криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Системата за социална сигурност и влиянието на световната финансова криза - опитът на Германия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Влияние на световната финансова криза върху пенсионните системи на някои страни от Европейския съюз и извън него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Демирева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Полезна информация за български граждани, които търсят работа в Испания, или вече работят там
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Раймонд Сапарев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Безплатна услуга за разрешаване на презграничните проблеми на граждани и юридически лица, породени от неправилното прилагане на европейското законодателство от националните администрации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Оперативна програма - “Развитие на човешките ресурси” - възможности във време на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Стартира дейността по Европейския интеграционен фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Нови мерки на правителството на Федерална република Германия в областта на социалната политика, във връзка с международната финансова криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тинка Троева
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Необходимостта от въвеждането на Европейското рамково споразумение за “работа от разстояние”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Удостоверяване на осигурителен стаж, придобит по реда на двустранен договор в областта на социалното осигуряване или съгласно европейските регламенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Табакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Предложение за изменение на Директива 92/85/ЕЕС за въвеждане на мерки за подобряване здравословните и безопасни условия на труд за бременни работнички и служителки, родилки или кърмачки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Основни моменти в доклада на Европейската комисия от 18 ноември 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Ползване на право на парично обезщетение за безработица от срочно наетия персонал в институциите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Корпоративната социална отговорност - ангажимент на бизнеса за устойчиво икономическо развитие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Нагласите на българските работници да се завърнат в България и нагласите на работодателите в България да ги наемат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Отпускане на пенсия при наличие на български трудов и осигурителен стаж, положен съгласно законодателството на друга държава членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Някои въпроси на прилагането на Директива 2003/88/ЕО (Директивата за работното време)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Европейски фонд за приспособяване към глoбализацията (ЕФПГ) - солидарност и промяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Дилковска
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Лисабонският договор - ефективност, демокрация, прозрачност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Герганова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 За някои особености в реда за определяне и изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Желев
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Информация относно най-новите моменти в развитието на системите за социална защита на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 7
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Въпроси от практиката на НОИ по прилагането на Регламент № 1408/71 - 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 България беше домакин на Регионална конференция на високо равнище на тема “Развитие на човешките ресурси” и на “Седмица на социалната политика в разширения Европейски съюз”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Нови моменти в уредбата на правото на свободно движение и пребиваване в Европейския съюз според Директива 2004/38 на Европейския парламент и Съвета
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през настоящата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Трудът и социалната политика в Кралство Испания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Раймонд Сапарев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71 – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Програма Дафне III ­ специална програма за предотвратяване и борба с насилието над деца, младежи и жени и за защита на жертвите и рисковите групи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Божилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Въпроси от практиката на НОИ, свързани с прилагането на Регламент № 1408/71
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Въвеждане на Директива № 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място в българското трудово законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Попова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Конвенция № 181 на Международната организация на труда относно частните бюра по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Българската общност във Федерална Република Германия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тинка Троева
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 За понятието "трудово право на Европейския съюз"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Програма “Европа на гражданите”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Божилова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Първата година в Европейския съюз за осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Касърова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Програма ПРОГРЕС ­ Социалната политика по-близо до хората
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Илков
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Общи правила за определяне на правото на обезщетения за безработица съгласно координацията на схемите за социална сигурност Регламент № 1408/71 ­ роля и значение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Прилагане на схемите за социална сигурност по отношение на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дорина Марчева
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Отпускане на пенсии за инвалидност в Европейската общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Боева-Стоименова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Кратък обзор на Кралство Испания и българската общност в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Раймонд Сапарев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Съчетаването на гъвкавостта и сигурността за работници/служители и работодатели ­ отговор на глобализацията и начин за усъвършенстване на трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране на социалната сигурност на работниците-мигранти - 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно санкции срещу работодатели на нелегално пребиваващи граждани на трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 План за политиката на държавите-членки на ЕС ­ по легалната миграция (СОМ(2005) 669 final)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Конвенция № 156 на МОТ за трудещите се със семейни задължения влезе в сила за България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение. - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Правилата за определяне на приложимо право по Регламент 1408/71 при едновременно извършване на доходоносна дейност в две или повече държави-членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 България в трудова Европа ­ инструменти за гарантиране социалната сигурност на работниците-мигранти. Регламент № 1408/71 ­ роля и значение.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Нова стратегия на Европейския съюз за 25% по-малко трудови злополуки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Режимът на работа на български граждани в Европейския съюз след 1 януари 2007 г. - Част II
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Регламент № 1612/68/ЕИО за свободата на движение на работници в Общността вече е директно приложим и в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Новите възможности в пенсионната система свързани с членството на България в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Бонева
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Ред и процедура за издаване на европейска здравноосигурителна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Режимът на работа на български граждани в Европейския съюз след 1 януари 2007 г. - Част I
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Показани от 101 до 161 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 161 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА