Автори / източници
Теодора Дичева

Намерени 130 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проекта „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Промените в Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за регистрирането и отчитането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

С последните промени в Наредба № 3 от 23.02.2010 г. окончателно отпадна необходимостта от подаване на уведомление в инспекцията по труда при липса на промени в декларираните обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Основания за издаване на задължителни предписания от държавните контролни органи на Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Промените в еднодневните трудови договори и в режима за полагане на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Pед, начин и периодичност на извършване на оценка на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за определен срок - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Допълнителни задължения на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Трудово възнаграждение на служителите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за начисляване за изплащане на трудовото възнаграждение и срокове за изплащането - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Съдържанието на трудовия договор за надомна работа - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Работно време и почивки на трудовия договор за надомна работа - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Променливо работно време - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Отказ на работника или служителя за полагане на извънреден труд - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Инструктаж и обучение по безопасни условия на работа - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Безплатна храна при работа в предприятия със специален характер и организация на труда - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Забранени работи и дейности за лица, ненавършили 18 години - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Възстановяване на изгубена трудова книжка или издаване на нова трудова книжка - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Обхват на контролната дейност на Главната инспекция по труда - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Основание за издаване на задължителни предписания от държавните контролни органи на Инспекцията по труда - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по трудови отношения - Главната инспекция по труда - компетентният държавен орган за осъществяване на административното сътрудничество чрез информационната система на вътрешния пазар - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Ред, начин и периодичност на извършване на оценка на риска - 2018 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Трудова мобилност в Европейския съюз - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

Oще за задължението на работодателя за начисляване и изплащане на трудовото възнаграждение, и срокове за изплащането му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Ще отпадне ли необходимостта от подаване на уведомление по реда на чл. 15 ЗЗБУТ, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Работодателят е длъжен да осигури топла храна и ободряващи напитки за смените, през които работниците или служителите полагат нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Знак за спиране на обекта - новото „старо“ правомощие на инспекторите по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Новите правомощия на инспекцията по труда, предоставени с промените в Кодекса на труда от 30 декември 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

Без съгласието на работника не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение, освен по чл. 272 и 210 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Кой трябва да прецени има ли право работодателят да премести трудоустроен работник на друго работно място?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Липсата на отговор от страна на Инспекцията по труда не ограничава възможността на работниците и служителите за оспорване на уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Трудов е договорът, в който е договорено предоставяне на работна сила, а граждански – този, в който се договаря правен резултат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Не съществува възможност за наемане на член на семейство на безвъзмезден трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Когато в трудовия договор не е уговорен срок, страните са сключили безсрочен трудов договор. Ако искат той да е срочен, следва да уговорят изрично това условие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Трудовото законодателство не предвижда възможност едно лице да сключи трудов договор само със себе си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - След тридневния срок по чл. 62, ал. 3 КТ уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - За промяна на трудовия договор от безсрочен в срочен не е достатъчно само подписването на допълнително споразумение. Необходимо е и изрично писмено искане на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Специалната закрила, предвидена в чл. 333 от Кодекса на труда, не е приложима при прекратяване на трудовия договор в срока на изпитване по реда на чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Дистанционният трудов договор е трудовият договор на бъдещето, който позволява работникът и работодателят да са на два континента, а работата да се възлага и изпълнява чрез използването на информационни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи по основния трудов договор, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън ус
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Срочен трудов договор може да се сключи само на основанията, изрично посочени в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Работодателят може да сключи трудов договор с двама работници и служители по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, за работа при условията на 4-часов работен ден за заместване на отсъстващия титуляр,
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Условията, при които срочният трудов се превръща в договор за неопределено време, са посочени в закона и трябва да са налице едновременно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Работникът следва да започне работа по трудово правоотношение само след сключване на писмен трудов договор и регистрирането му в ТД на НАП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Срокът на изпитване се удължава с времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът, кат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Възникването на трудово правоотношение от избор между кооперацията и нейния председател трябва да бъде предвидено изрично в Устава на съответната кооперация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Предприятията, осигуряващи временна работа, наемат работниците и ги изпращат на работа в едно или друго предприятие. Посредниците само насочват работниците към работодатели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Законово осъществяващи дейност са само предприятия, осигуряващи временна работа, регистрирани в Агенция по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Предприятието ползвател има специфични задължения към работниците или служителите, изпратени му от предприятие, което осигурява временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Изисквания към предприятието, осигуряващо временна работа, при наемане на работници или служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Еднодневните трудови договори могат да бъдат сключвани само от работодатели - регистрирани земеделски стопани. Един работник не може да сключи повече от 90 еднодневни трудови договора за една година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Еднодневните трудови договори се сключват за пълен работен ден от осем часа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Осигуряването на работа през целия работен ден на наетите на еднодневни трудови договори работници е задължение на работодателя. Рискът при влошаване на времето и невъзможност за осъществяване на земеде
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Работодателят едностранно може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието, които работят на пълно работно време, след
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Трудовият договор с условие за обучение по време на работа дава дъзможност на работодателя да обучи работника в процеса на работата по определена професия или специалност, като за този период му заплаща
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Стажантският договор дава добра възможност на работника или служителя като стажант при даден работодател да усвои практически умения по придобита професия или специалност, но предвижда и много ограничен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Вътрешното заместване е форма на допълнителен труд, който се полага в рамките на нормалното работно време на работника или служителя по основното му трудово правоотношение, както и в законоустановеното
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Инспекторът по труда при проверка трябва да завари на работното му място работника или служителя, за да издаде постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Възникване и изменение на трудовото правоотношение - Инспекторът по труда трябва да установи, че работната сила се предоставя от работника за работодателя без сключен писмен трудов договор, за да издаде постановление за обявяване съществуването на трудово
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Професионална квалификация - Времето за обучение, провеждано в школи, не е отработено време и за него не се дължи заплащане на извънреден труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Професионална квалификация - При сключване на договор по реда на чл. 229 КТ все още не съществува трудово правоотношение. То ще възникне занапред, въз основа на друг трудов договор между вас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Професионална квалификация - Основни изисквания за включване на предприятие в обучение чрез работа (дуално обучение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Заплащане на допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Заплащане на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по основното трудово правоотношение и при непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Работодателят изчислява работното време на конкретния работник или служител в края на отчетния период. Когато нормата работно време за периода на отчитане е превишена, за съответния работник или служител ще бъде налице извънреден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Ползване на отпуск при сумирано отчитане на работното време може да бъде само през стандартните работни дни по календар (понеделник - петък) и лицето не може да ползва платен отпуск през почивни дни (събота и неделя, официални пра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - При сменен режим на работа със смени, в които има нощен труд, е необходимо да се преизчисляват нощните часове в дневни. Целта е свързана с определяне на допълнително трудово възнаграждение за положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен по чл. 272 и 210 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - При уговаряне на сделна система на заплащане работодателят взема мнението на работниците или служителите за определяне на трудовите норми, като следва да се съобрази с нормалната интензивност на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Приравняването на нощните часове в дневни се извършва през всеки месец, в който е положен нощен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Каква е основната разлика между подневното и сумираното отчитане на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Заплащане на добавка към възнаграждението за отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Трудовите норми се разработват и утвърждават от работодателя. Количеството качествена продукция, изискуема за определено време, се определя също едностранно от работодателя. При неизпълнение на трудовите норми по вина на работника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - За допълнителни възнаграждения с постоянен характер се считат и допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно, заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение, и са в зависимост единствено от отрабо
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудово възнаграждение - Разместването на почивни и празнични дни е задължително за работодателите в цялата страна. При такова разместване не се касае за отработване на празник, а за смяна на почивен и работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и разходите във връзка с тези дейности са задължения на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - Предприятието ползвател има задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на работниците, изпратени му от предприятието, което осигурява временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - Само в предприятия, в които има наети по трудово правоотношение работници или служители работодателите са длъжни да осигурят обслужване на работниците от служба по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - В помещение, в което работят повече от 50 души и което се явява място с голямо струпване на хора, съществува изискване да се извършва не по-рядко от веднъж годишно измерване степента на осветеност и нивото на общ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - Аварийните пътища и изходи имат за цел при възникване на опасност да се осигури възможност за бързо и безопасно евакуиране на работещите от всички работни места. Те трябва да се поддържат винаги в изправност, сво
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - Отказът на работника да се яви за инструктаж или да удостовери провеждането му представлява виновното неизпълнение на трудовите му задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - Когато получат експертно решение на ТЕЛК, с което е освидетелствано здравословното състояние на техен работник, работодателите са длъжни да отстранят работниците от противопоказните условия на труд, определени в
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - Работниците нямат право да постъпват на работа или да продължат да работят на работните места, при които са налице противопоказни условия на труд, определени от здравен орган
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Здравословни и безопасни условия на труд - От момента на установяване на инвалидността работникът или служителят има право на отпуск по чл. 319 от Кодекса на труда в размер не по-малко от 26 работни дни годишно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудови спорове - Ако работодателят, след като е отправил предизвестие до работника или служителя за прекратяване на трудовото му правоотношение по реда на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, установи, че работникът или служителят не е придобил пра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудови спорове - В случай че дисциплинарното уволнение бъде отменено, но работникът преди налагането на дисциплинарно уволнение е дал предизвестие за прекратяване на трудовия договор, продължава действието на предизвестието до изтичане на срока му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудови спорове - Само влязло в сила съдебно решение може да постанови законосъобразно или не е едно уволнение и основателна или не е финансовата претенция на работник или служител спрямо работодателя. Преди предявяване на иск по съдебен ред работодателят
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудови спорове - Длъжностно лице, което не изпълни влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, носи наказателна отговорност по чл. 172, ал. 2 от Наказателния кодекс, която се реализира чрез органите на Прокуратура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудови спорове - Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение да получи обезщетение от две или от шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Трудови спорове - С влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението е признато за незаконосъобразно, се заличават правните последици на уволнението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекцията по труда осъществява цялостен контрол за спазване на трудовото законодателство, във връзка и след възникването на трудовото прав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекторите по труда могат, при проверка в офис на работодателя и на всички места, на които се полага наемен труд, да изискат от работодате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Част от функциите на инспекцията са да дава сведения и технически съвети на работодателите и на работниците и служителите, както и да отгова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Инспекцията по труда предоставя редица електронни услуги за гражданите, които са част от извършваните административни услуги в полза на граж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - Една голяма част от функциите на инспекцията са свързани с извършването на административни услуги, изпълнението на регистрационни, регулатор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - На Инспекцията по труда е възложено изпълнението на някои разрешителни режими, като част от дейността й във връзка с осигуряването и гаранти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване - При извършване на масово уволнение следва да се спазват изискванията и процедурите, предвидени в трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>