Автори / източници
Виолета Добрева

Намерени 54 документа
подредени по дата на публикуване

Основни рискове и опасности - Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни рискове и опасности - Риск от падане от височина. Защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни рискове и опасности - Безопасност при работа с електрически уредби и съоръжения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни рискове и опасности - Опасни вещества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни рискове и опасности - Ръчна работа с тежести и увреждане на опорно-двигателния апарат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни рискове и опасности - Влияние на шума при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни рискове и опасности - Психосоциални рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Хотели и почивни бази – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Работа в офис – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Полиграфическа промишленост – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на пластмасови и каучукови изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на бои и лакове – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на керамични изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Петролни бази и складове – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Експлоатация на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан) и извършване на газоопасни работи – основни опасности и мерки за тяхнот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Предприятия, извършващи галванични покрития – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Термична обработка на метали – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на хляб и хлебни изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на етилов алкохол – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на растителни масла – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Преработка на мляко и производство на млечни продукти – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на обувки – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на шивашки изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Oсигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на текстил – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на мелничарски продукти – основни опасности мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на готови храни за животни – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци –основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Боядисване на метални изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Работа с въздушни компресорни инсталации и уредби – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Машиностроителни предприятия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Здравословни и безопасни условия на труд при електродъгово заваряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Работа в строителството –основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Сухопътен транспорт – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Превоз на опасни товари по шосе – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Задължения и отговорности, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - Задължения и отговорности на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Задължения и отговорности, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - Органи по безопасност и здраве при работа и длъжностни лица в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Задължения и отговорности, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - Приложения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни нормативни изисквания по здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Приложения за самоконтрол - Карти за оценка на съответствието с приложимите нормативни изисквания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Контрол по спазване на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа - Компетентни органи с контролни функции в областта на безопасността и здравето при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Контрол по спазване на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа - Инспекцията по труда - устойчива временна институция с богата история
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Основни изисквания за защита на работещите при производство и употреба на опасни химични вещества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Органи по безопасност и здраве, и длъжностни лица в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Ролята на системата за управление на дейността за безопасна и здравословна работна среда - Приоритет на фирмената политика на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Производство на хляб и хлебни изделия - Основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Психосоциалните фактори на работното място - Една успешна кампания за намаляване стреса на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Добрите условия на труд включват и добри психосоциални фактори на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Производство на пластмасови и каучукови изделия - Основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Здравословни и безопасни условия на труд в строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Лични предпазни средства - Минимални изисквания по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Някои по-важни оценки и изводи от извършените проверки в предприятията за производство на целулоза, полуцелулоза, хартии, картони и изделия от хартия и картон, свързани с безопасността на работното оборудване и хигиената на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Информационните листове за безопасност при работа с опасни химически продукти.Съдържание и предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30