Автори / източници
Мариана Василева

Намерени 449 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

От началото на 2024 г. социалните разходи за ваучери за храна са разделени на два вида – ваучери за храна на хартиен носител и ваучери за храна на електронен носител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

Какво предвиждат последните промени в Кодекса на труда, във връзка с изплащането на трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

Защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

Ред за ползване на отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Ред за ползване на отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

Нови моменти при изплащането на трудовото възнаграждение, след последните промени в Кодекса на труда от 1 август 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Каква е разликата между основен и удължен платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Дигитална трансформация на трудовите отношения - действащи правила и бъдещи промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Регистрацията на търсещите работа лица в бюрата по труда - задължително условие за ползване на предоставяните услуги от Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

Актуални промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

Промени в условията и реда за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности на търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

Документи, които работодателят може да съхранява в електронен формат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

Какво трябва да знаем, ако се налага да работим по време на официалните празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Дежурство и време на разположение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Новият отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя на детето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

Прекратяване на трудовия договор при неплащане на заплатата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя по реда на чл. 123 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

Ползване и отлагане на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

Трудови отношения – Коментар - Какво представлява „прикрит“ трудов договор - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Необходими документи за сключване на трудов договор - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Трудов договор за заместване - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Договор със срок за изпитване - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Задължения на работодателя за начисляване и изплащане на трудово възнаграждение - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Отпуск за ненормиран работен ден - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - При какви условия работещият има право на платен отпуск за обучение - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Видове дисциплинарни наказания - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Кой може да уволни работника дисциплинарно - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Какво предвиждат промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина от края на 2021 г. - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Отговорност на работодателя за причинени вреди на негов бивш работник - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Удръжки от трудовото възнаграждение - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Назначаване на непълнолетни работници и служители - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие на страните - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на договора при неплащане на заплата - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Преустановяване дейността на фирмата и освобождаване на работниците - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Прекратяване на договора при престой - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Иск за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Издаване на нова трудова книжка, когато старата е изгубена или унищожена - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Трудови отношения – Коментар - Носи ли отговорност работник, който предоставя работната си сила без трудов договор - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Гарантирани вземания на работниците и служителите – Коментар - Кои вземания са гарантирани при несъстоятелност на работодателя и кой има право на тях - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Гарантирани вземания на работниците и служителите – Коментар - Отпускане и изплащане на гарантирани вземания. Задължения на работодателя - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

Отговорност на работодателя за причинени вреди на негов бивш работник или служител по чл. 226 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

Преглед на промените в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Какво представлява „прикрит“ трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Новата мярка „Запази ме +“ в подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност при налагането на противоепидемични мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

Законови възможности за съчетаване на работа и обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

Прекратяване на трудовия договор при намаляване обема на работата и при престой
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

За документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Трудови отношения – Коментар - От 1 март 2021 г. влизат в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Акценти при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение на учителите – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - В кои случаи може да се сключи трудов договор за работа през определени дни от месеца – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Договорите за краткотрайна сезонна работа – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Какви са основните задължения на работника или служителя при изпълнение на възложената работа – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Полагане на нощен труд и неговото заплащане – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Кога се придобива правото за ползване на отпуск – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Отпуск при отправено предизвестие – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Отпуск поради временна неработоспособност (за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето) – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Два или четири допълнителни дни отпуск, ако са договорени в КТД за работничка или служителка с две и повече живи деца – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Решението на Съда на Европейския съюз по дело C-762/18 променя съдебната и административната практика – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Съчетаване на работа и обучение – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Конвенция № 131 на МОТ за определяне на минималната работна заплата. Нова инициатива на Европейската комисия относно осигуряване на справедливи работни заплати в Европейския съюз – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Как се гарантира изплащането на трудовото възнаграждение – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС, при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Колко получава работникът за работа на официален празник – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Плаща ли се заплата по време на престой – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Действия на работодателя при запор на трудово възнаграждение на негов работник – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Изграждане на детски кътове - социална придобивка за работещите – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Заплащане на първите три работни дни от болничния – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Промени при обезщетението при пенсиониране – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Основания за прекратяване на трудовия договор, при които работникът получава минимален размер на обезщетението за безработица – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Уговорено обезщетение при прекратяване на трудовия договор – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Оспорване на уволнението пред съда -иск за незаконно уволнение и възстановяване на работа – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Трудови отношения – Коментар - Промени при признаването на трудов стаж – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Взима ли се предвид стажът от друга държава членка на ЕС при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за стаж и опит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

От 1 март 2021 г. влизат в сила промени в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Спиране на сроковете за налагане на дисциплинарни наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

Преглед на промените в Кодекса на труда, извършени в края на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

Видове отпуски по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, регламентирани в Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Какво се променя с измененията и допълненията на Кодекса на труда през втората половина на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Определяне на базата за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

За някои въпроси относно платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

Ред и условия за изплащане на компенсации на работодателите, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (схемата 60/40 за периода на извънредното положение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Трудови отношения – Коментар - Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Отпуск при встъпване в брак и при кръводаряване – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Ползване на неплатен отпуск – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Отпуск на майката поради бременност и раждане – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Какви отпуски могат да ползват бащата или бабата и дядото на детето при раждане и отглеждане на малко дете – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Родителският отпуск и Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Съвместяване на трудови и семейни задължения – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Трудови отношения – Коментар - Принудителен платен годишен отпуск – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>