ТП Издания
Книга "Как да осигурим, здравословна и безопасна работна среда - Издание в две книги"
Основни рискове и опасности - Опасност от подхлъзване, спъване и падане на едно ниво
авторски материал, стр. 10
Задължения и отговорности, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - Задължения и отговорности на работодателя
авторски материал, стр. 12
Основни рискове и опасности - Риск от падане от височина. Защита
авторски материал, стр. 20
Основни рискове и опасности - Безопасност при работа с електрически уредби и съоръжения
авторски материал, стр. 39
Основни рискове и опасности - Опасни вещества
авторски материал, стр. 74
Задължения и отговорности, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - Органи по безопасност и здраве при работа и длъжностни лица в предприятията
авторски материал, стр. 80
Задължения и отговорности, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - Приложения
авторски материал, стр. 107
Основни рискове и опасности - Ръчна работа с тежести и увреждане на опорно-двигателния апарат
авторски материал, стр. 115
Основни нормативни изисквания по здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 123
Основни рискове и опасности - Влияние на шума при работа
авторски материал, стр. 156
Основни рискове и опасности - Психосоциални рискове
авторски материал, стр. 166
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Хотели и почивни бази – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 218
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Работа в офис – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 232
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Полиграфическа промишленост – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 246
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на пластмасови и каучукови изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 279
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на бои и лакове – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 303
Приложения за самоконтрол - Карти за оценка на съответствието с приложимите нормативни изисквания
авторски материал, стр. 320
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на керамични изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 322
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Петролни бази и складове – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 339
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Експлоатация на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан) и извършване на газоопасни работи – основни опасности и мерки за тяхнот
авторски материал, стр. 360
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Предприятия, извършващи галванични покрития – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 376
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Термична обработка на метали – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 395
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на хляб и хлебни изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 415
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на етилов алкохол – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 433
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на растителни масла – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 447
Контрол по спазване на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа - Компетентни органи с контролни функции в областта на безопасността и здравето при работа
авторски материал, стр. 450
Контрол по спазване на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа - Инспекцията по труда - устойчива временна институция с богата история
авторски материал, стр. 457
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Преработка на мляко и производство на млечни продукти – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 462
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на обувки – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 481
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на шивашки изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 500
Oсигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на текстил – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 513
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 530
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на мелничарски продукти – основни опасности мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 554
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Производство на готови храни за животни – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 569
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци –основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 585
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Боядисване на метални изделия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 605
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Работа с въздушни компресорни инсталации и уредби – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 613
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Машиностроителни предприятия – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 619
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Здравословни и безопасни условия на труд при електродъгово заваряване
авторски материал, стр. 633
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Работа в строителството –основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 646
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Сухопътен транспорт – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 687
Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в някои икономически дейности - Превоз на опасни товари по шосе – основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 694