ТП Издания
Дайджест "Пазар и право", 2004 г., кн. 06
Прекратяване участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност поради принудително изпълнение върху дружествения му дял
авторски материал, стр. 5
Изисквания за регистрация на ЕООД
авторски материал, стр. 10
Решение № 207 от 22.03.2004 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 12
Решение № 1618 от 05.12.2003 г. на ВКС ­ ТК
съдебна практика, стр. 15
Практически въпроси на продажбата на движими вещи на изплащане
авторски материал, стр. 17
Международни плащания без посредничеството на банковата система
авторски материал, стр. 23
Решение № 214 от 23.03.2004 г. на ВКС ­ ТК, II г.о.
авторски материал, стр. 30
Решение № 2 от 02.02.2004 г. на ВКС ­ ТК
авторски материал, стр. 32
Активна процесуална легитимация по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани
авторски материал, стр. 34
Публичната продан ­ същност и последици
авторски материал, стр. 36
Решение по ВАД № 48/2003 г., постановено на 19.12.2003 г.
арбитражна практика, стр. 38
Решение по ВАД № 38/2003 г., постановено на 15.07.2003 г.
арбитражна практика, стр. 39
Производството по несъстоятелност след влизане в сила на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелностна работодателя
авторски материал, стр. 40
Изисквания за качество при производството на овче месо в Европейския съюз
авторски материал, стр. 47
Регистрация на обектите за производство и търговия с храни
авторски материал, стр. 55
Административен контрол при свикване на общо събрание на акционерите на Централния депозитар
авторски материал, стр. 56
Сделки с права върху домейни в Интернет
авторски материал, стр. 64
Опазване на класифицираната информация в Комисията за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 74
Контрол на опаковките на нехранителните стоки, които попадат в обхвата на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия
авторски материал, стр. 78
Правни аспекти на борсовите сделки
авторски материал, стр. 88