Отменени

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Банкови сметки за задължителното обществено осигуряване в РУСО - 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Банкови сметки за набиране на здравноосигурителни вноски в РУСО - 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Банкови сметки за теглене на обезщетения от ДОО - 2006 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Банкови сметки за Учителски пенсионен фонд - 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Банкови сметки за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в РУСО – 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Банкови сметки за фонд допълнително задължително пенсионно осигуряване - 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Валутни курсове за периода 1 януари 1999 г. - 31 декември 2002 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Валутни курсове за периода 1 януари 2003 г. - 31 декември 2003 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: БНБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2004 г. - 31 декември 2004 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Валутни курсове за периода 1 януари 2005 г. - 29 декември 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Валутни курсове за периода 1 януари 2005 г. - 31 декември 2005 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2007 г. - 28 декември 2007 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Валутни курсове за периода 1 януари 2008 г. - 29 декември 2008 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2009 г. - 30 декември 2009 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Валутни курсове за периода 1 януари 2010 г. - 29 декември 2010 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Валутни курсове за периода 1 януари 2011 г. - 30 декември 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Валутни курсове за периода 1 януари 2012 г. - 28 декември 2012 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Валутни курсове за периода 1 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Видове пенсии, минималните им размери и добавките към тях от 01.06.2003 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Годишен облагаем доход по чл. 35, ал. 1 ЗОДФЛ за 2006 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Годишен облагаем доход по чл. 48, ал. 1 ЗДДФЛ за 2007 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2009 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2010 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Доходи, разходи и потребление на домакинствата за 2002 и 2003 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НСИ
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Кодове за плащане на Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Кодове за плащане на Вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Кодове за плащане на Вноски към Учителски пенсионен фонд (УПФ)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Кодове за плащане на Вноски към фонд „ГВРНС”
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Кодове за плащане на Здравноосигурителни вноски
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Кодове за плащане на Републикански данъци
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НАП
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Координатна информация за Държавната агенция за осигурителен надзор
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДАОН
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Координатна информация за консултации по регистриране на трудови договори и определяне на минимални осигурителни доходи
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Месечен облагаем доход по чл. 42, ал. 3 ЗДДФЛ за 2007 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2009 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2010 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Номенклатура на 100 на брой социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги представители, включени в малката потребителска кошница на НСИ за 2001 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Номенклатура на 100 на брой социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги представители, включени в малката потребителска кошница на НСИ за 2002 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Номенклатура на 100 на брой социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги представители, включени в малката потребителска кошница на НСИ за 2003 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Официални празници и почивни дни през 2013 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Официалните празници през 2006 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Официалните празници през 2007 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Официалните празници през 2008 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Официалните празници през 2009 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Официалните празници през 2010 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Официалните празници през 2011 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Параграфи от единната бюджетна класификация на НАП за 2007 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Производствен календар за 2004 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-30

 Процедури за избор на обучаващи институции
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Разпределение на осигурителните вноски, определени в чл. 6, ал. 1 КСО по фондове за ДОО - 2007 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Регистрирани безработни лица без право на плащане на обезщетение за периода 1991-2000г./всичко/
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Регистрирани безработни лица с право на плащане на обезщетение за периода 1991-2000 г./всичко/
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2009 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2010 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното през 2011 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Списък за използвани Бюджетни идентификационни номера (БИН) за 2006 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Списък на 50-те най-големи длъжници към НЗОК
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Списък на 50-те най-големи длъжници на НОИ
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: НОИ
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Списък на заведенията, които ще провеждат дейността по профилактика и рехабилитация през 2003 г.
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Списък на посредниците, регистрирани за извършване на посредническа дейност, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Списък на пощенските кодове на населените места
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Списък на регистрираните към 01.01.2010 г. посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа ( ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп. бр. 52 от 27.06.2006 г.)
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-22

 Списък на регистрираните към 01.05.2012 г. посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Списък на фирмите, получили разрешение за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди, съгласно Наредба № 1 от 19 март 1998 година
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: N/A
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Списък на частни домове и центрове за социални услуги
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Справки национално ниво за периода 01.2000г. – 12.2002г. регистрирани безработни лица по пол и групи специалности
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Общо: 66 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА