Електронно право и електронна търговия

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Директива 2000/31/ЕС и българският Закон за електронната търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Новата правна рамка на електронната търговия в България – 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Защита на търговската марка при регистрация на домейни в областта .bg
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Новата правна рамка на електронната търговия в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Единен и централизиран електронен търговски регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Десислава Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Разрешаването на спорове от Комисията за регулиране на съобщенията ­ възможност или реалност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Новият проект на Закон за електронните съобщения - продължение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Новият Закон за електронните съобщения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Потребителски договор за достъп до Интернет, предоставян през LAN и RLAN
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Нихризов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Регистриране на домейн имена в областта .EU
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зоя Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Новата правна рамка на потребителските договори, сключвани чрез Интернет и електронна поща
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 “Електронните пари”. Понятие и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Копчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Спорни хипотези при регистрация на имена на домейни в областта .BG
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Особени споразумения за използване на компютърни програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Съдържание на общите условия за използване на сайтове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Разгласяване и действие на общите условия за използване на сайтове в Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Спам: гражданско-правни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Правна рамка на електронната търговия в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Правна регламентация на електронното банкиране като част от услугите на информационното общество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мароков
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Свободно използване на компютърни програми по режима на Общия публичен лиценз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Юридическа валидност на административните услуги, осъществявани по електронен път от общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Защитата на потребителите в електронните отношения, или нуждата от транспониране на европейските норми и добри практики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мароков
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Тайна на съобщенията и защита на личните данни в електронните комуникационни мрежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Огнянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Правни въпроси за отговорността на информационните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Договор за изработка на компютърни програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Регулация и контрол на интерактивните хазартни игри и залагания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мароков
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Сделки с права върху домейни в Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Договор за взаимно свързване на далекосъобщителните мрежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Огнянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Подведомственост на спорове по електронни правни отношения с международен елемент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Споразумения за свързване между сайтове в Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Споразумения за защита на потребителите на софтуер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Кискинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Новият Закон за далекосъобщенията ще либерализира телекомуникационния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Богдан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 За необходимостта от използването на електронен подпис при електронно банкиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Актуални законови промени, касаещи дейността на интернет доставчиците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Огнянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Форма на електронната сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 За възможността за възлагане на малка обществена поръчка на стойност до 10 хил. лв. по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Договор за удостоверителни услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Алтернативни средства за разрешаване на спорове в електронната търговия. Процедура на ICANN
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Електронният подпис в международното и европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Понятие и обща характеристика на договора за достъп до интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Режим и практическо приложение на електронните подписи ­ усъвършенстван електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Режим и практическо приложение на електронните подписи ­ обикновен електронен подпис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Общо: 42 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА