Стокови пазари

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Контрол върху дейността на стоковите борси и тържища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Преглед на търговската дейност на стоковите борси в България през 2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристина Паскалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Провеждане на обществена поръчка за доставка на стоки, търгувани на стокова борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Една специфична технология на борсово търгуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Миленков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Процедура за създаване на стоково тържище съгласно българското законодателство и законодателството на европейските страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Българското законодателство за стоковите тържища и законодателството на европейските страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и електронното правителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Изисква ли се разрешение по чл. 40, т. 2 зсбт от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за извършване на сделки и борсово посредничество на чуждестранни стокови борси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Проблеми на изпълнението на обществени поръчки чрез сключване на сделка на стокова борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Гарантиране на изпълнението на сделките, сключени на стокова борса, и граници на отговорността на стоковата борса при неизпълнението им ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Българските стокови тържища в началото на 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Снежана Благоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Едностепенна или двустепенна е процедурата по издаване на разрешение за извършване на дейност като стокова борса и за организиране на стоково тържище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Принудителни административни мерки, налагани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗСБТ ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Общо: 13 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА