Приложни документи от ДКЦК
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01
Автор / Източник:
ДКЦК
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове: няма

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Заявление за одобрение за извършване на действия по чл. 74, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация по чл. 24, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 19, т. 5 от Наредбата за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Декларация по чл. 114б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за регистрация на емитент в регистъра за емитентите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за потвърждаване проспект за публично предлагане на облигации
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на емитентите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на акции
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: ДКЦК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01