Конституционно право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Разделението на властите и българската Конституция от 1991 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Общо: 1 елемент в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА