Защита на личните данни

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Законосъобразност и прозрачност при използването на „бисквитки“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Обработване на лични данни при прилагане на противоепидемични мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Въпроси от семинара „Длъжностно лице по защита на данните“, проведен на 17-18 октомври 2019 г. – 2/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Въпроси от семинара „Длъжностно лице по защита на данните“, проведен на 17-18 октомври 2019 г. – 1/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Принципите за обработване на лични данни в договорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Изтриване и унищожаване на лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Задължения на администратора при нарушение на сигурността на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Принципите за обработване на лични данни в преддоговорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Прилагане на правилата за защита на личните данни в работата на адвокатите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Общо: 11 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА