Легалните дефиниции в българското законодателство

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Легалните дефиниции в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Общо: 2 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА