Защита на личните данни

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Подготвителни действия на работодателите за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Какво ще се промени с новия регламент за защита на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Правни гаранции за защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Ред за обработване на личните данни на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Титуляри на данните и категории обработвани данни в рамките на трудовото правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Защита на личните данни на работниците и служителите - Защитата на личните данни като гаранция за личния живот и неприкосновеност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Hовият общ регламент за защита на личните данни в ес и какво трябва да знаят работодателите за него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Общо: 7 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА