Иск на комитента срещу комисионера. Koмисионен договор

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Иск на комитента срещу комисионера. Koмисионен договор – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 ТЗ. Koмисионен договор - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 
Задължителна съдебна практика
 Текуща съдебна практика

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА