Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци (чл. 230, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 347, ал. 2 ТЗ) - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 
Задължителна съдебна практика
 Текуща съдебна практика

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА