Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговски договори

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА





 Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори - общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори по чл. 299, чл. 300 и чл. 307 ТЗ - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 
Задължителна съдебна практика
 Текуща съдебна практика

Общо: 4 елемента в списъка



ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА