Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба – общи постановки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба - процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 
Задължителна съдебна практика
 Текуща съдебна практика

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА