Указ № 122 от 7.07.20125 г. за награждаване на Виолета Янакиева Бахчеванова с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24
ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.