Практика на Агенцията по заетостта

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Стартира нова схема „Обучения и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Агенцията по заетостта посрещна Световната асоциация на обществените служби по заетостта
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Агенция по заетостта – Център за информация и услуги
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Издаване на Синя карта на ЕС за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Правен режим за работа на чужденци - граждани на трети страни, в България
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Работа на български граждани в чужбина
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Актуална картина на пазара на труда през първото полугодие на 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Агенцията по заетостта и бизнеса - партньори на пазара на труда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Посреднически фирми и услуги
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през новия програмен период - 2014-2020 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Програми и проекти, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2015 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Визитка: Агенция по заетостта - 25-годишна история, цели и задачи, основни дейности, приоритети в политиката по заетостта
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Агенция по заетостта - с мисия за насърчаване на заетостта и подобряване функционирането на пазара на труда
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по схема “Младежка заетост”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Започна процедура по набиране на заявки от работодатели по проект „Подкрепа за заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Младежка Заетост”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Стартира новият програмен период на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Набират се младежи за дуално обучение в Германия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Онлайн проучване сред работодателите за схемата “Младежка заетост”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Най-често задаваните въпроси, свързани с участието в Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2014 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Как може да се регистрира в Бюрото по труда гражданин на държава-членка на Европейското икономическо пространство?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Здравно и пенсионно осигуряване при безработица
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Документи, необходими за регистрацията на търсещ работа безработен в дирекция “Бюро по труда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Къде са публикувани списъците на регистрираните посредници за намиране на работа в страната и чужбина
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Къде са обявени свободните работни места?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Как се обжалва решението за прекратяване на регистрация в бюрото по труда?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Право на парично обезщетение за безработица
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 9
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 2
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 3
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 6
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 8
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 5
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 4
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 7
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Процедура за подбор на проекти по схемата “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” - Въпроси и отговори - 1
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Схеми по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” в подкрепа на работодателите, които наемат безработни младежи до 29-годишна възраст
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 4/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 5/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 6/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 3/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 1/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 10/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 2/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 8/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 7/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Въпроси и отговори по процедура "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" по ОП "Развитие на човешките ресурси" – 9/2012
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Национална програма “Помощ за пенсиониране” - Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Национална програма “Мелпомена”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Проект “Това е моят шанс да намеря себе си”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Програма “Старт на кариерата”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Дейността на дирекциите “Бюро по труда” - В помощ на работодателите и на търсещите работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Насърчителни мерки на Агенцията по заетостта за безработни лица и стимули за активна самостоятелна стопанска дейност на търсещите работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Как да си намерим работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Засилен интерес към схемата “Отново на работа” и включване на безработни в Проекта “Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Информация в помощ на работодателите, желаещи да участват в проекта “Нов избор - развитие и реализация” - Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Kак да напишем мотивационно писмо
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Как да се подготвим за интервю за работа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Наръчник за най-често допусканите грешки при кандидатстване по приоритетни оси 1 и 2 на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Указания по регистрация на търсещите работа лица в дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Препоръки на Агенцията по заетостта към гражданите, ползващи услугите на посредници за работа в чужбина
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Процедура за включване в програмата “Личен асистент”
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: АЗ
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Общо: 64 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА