Иск за прекратяване на ООД по чл. 155, ал. 1 ТЗ

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Иск за прекратяване на дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Иск за прекратяване на дружество с ограничена отговорност по чл. 155, т. 1 ТЗ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 
Задължителна съдебна практика
 Текуща съдебна практика

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА