Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество по чл. 70 ТЗ

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Иск за обявяване на недействителност на търговско дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 
Задължителна съдебна практика
 Текуща съдебна практика

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА