Практика на Министерството на здравеопазването

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Европейска харта за правата на пациентите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2009 година
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Указание № 91-01-105 от 23.04.2008 г. на МЗ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МЗ
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Общо: 3 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА