Наредба № 9 от 11.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09
ДВ, бр. 40 от 14.05.2004 г., ДВ, бр. 72 от 2.09.2006 г., ДВ, бр. 2 от 9.01.2007 г., ДВ, бр. 45 от 8.06.2007 г., ДВ, бр. 43 от 9.6.2009 г., ДВ, бр. 23 от 22.3.2011 г., ДВ, бр. 52 от 8.7.2011 г., ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г., ДВ, бр. 23 от 14.3.2014 г., ДВ, бр. 4 от 9.1.2018 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.