Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03
ДВ, бр. 66 от 30.07.2004 г., ДВ, бр. 50 от 17.6.2005 г., ДВ, бр. 20 от 6.03.2007 г., ДВ, бр. 4 от 15.1.2008 г., ДВ, бр. 51 от 3.6.2008 г., ДВ, бр. 68 от 31.8.2010 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.