Наредба № 5 от 9.06.2004 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27
ДВ, бр. 65 от 27.07.2004 г., ДВ, бр. 98 от 27.11.2007 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.