Практика на КС

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Решение № 7 от 19.06.2012 г. по конституционно дело № 2 от 2012 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Решение № 8 на Конституционния съд на Република България от 4 юли 2012 г. по конституционно дело № 16 от 2011 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Решение № 11 от 30.04.1998 г. на КС на РБ по конст.д. № 10/98 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

 Решение № 27 от 15.10.1998 г. на КС на РБ по конст.д. № 20/98 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: КС
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Общо: 4 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА