Защита от дискриминация

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Защита пред комисията за защита от дискриминация в случаи на дискриминация при упражняване правото на труд
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Защита пред работодателя в случай на осъществен тормоз спрямо работник или служител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Оплакване от работника или служителя до работодателя, по чл. 17 от Закона за защита от дискриминация
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Заповед на работодателя за проверка по оплакване на работник за осъществяван тормоз на работното място, включително сексуален, от друг работник
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Протокол за извършeна проверка по повод оплакване на работник за осъществен акт на тормоз на работното място спрямо него от друг работник
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Споразумение за сътрудничество между работодателя и синдикатите относно предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Снежана Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Общо: 2 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА