Укази

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Указ № 62 от 25.01.2017 г. за определяне на представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 101 от 7.04.2008 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, считано от 1 юни 2008 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Указ № 108 от 11.04.2006 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Указ № 168 от 8.06.2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Указ № 208 от 8.08.2014 г. за назначаване на Красимира Георгиева Медарова за служебен министър за организация на изборния процес (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Указ № 244 от 7.12.2015 г. за определяне на Деяна Георгиева Костадинова и ген.-лейт. (о.з.) Атанас Николов Самандов за представители на президента на републиката в Съвета за сигурност към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Указ № 9399 на Президиума на ВНС от 9.06.1948 г. за борба с беса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Указ за установяване на трудов стаж по съдебен ред (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Общо: 8 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА