Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30
ДВ, бр. 76 от 31.08.2004 г., ДВ, бр. 3 от 11.1.2005 г., ДВ, бр. 78 от 30.9.2005 г., ДВ, бр. 60 от 4.7.2008 г., ДВ, бр. 5 от 14.1.2011 г., ДВ, бр. 38 от 17.5.2011 г., ДВ, бр. 27 от 15.3.2013 г., ДВ, бр. 78 от 6.10.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.