Отменени

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Договори
 Капиталови пазари
 Лицензи, разрешения, регистрации
 Обществени поръчки

 Oценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Как да си купим стандарт в България?
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Теменужка Костова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Процедура по застраховане при индивидуални и групови пътувания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Росица Македонска
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Жалба за защита на потребителите
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: КТЗП
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Общо: 9 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА