Основни моменти в изменението и допълнението на ЗОДФЛ (ДВ, бр.111 от 1999 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Наредба № 4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (отм.)
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Глава втора
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава втора
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава осма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава десета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава тринадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава четиринадесета

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.