Данъчно третиране на стимулите, целящи пораждане на заинтересованост у работодателите да подобряват условията на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01
Автор / Източник:
Костадин Иванов, проф.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Глава трета
Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Глава четвърта
Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Глава шеста
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел I
Кодекс на труда, Глава тринадесета
Кодекс на труда, Глава четиринадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава осма

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.