Някои аспекти на данъчното третиране на вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм.), Глава четвърта
Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм.), Глава осма
Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм.), Глава десета
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел I
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава седма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава единадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава тринадесета

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.