Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 Възникване на служебното правоотношение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Конкурсна процедура
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Информация за длъжността
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заповед за назначаване на конкурсна комисия
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заповед за обявяване на конкурса
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Обявление за назначения конкурс
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заявлене за участие в конкурса
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Протоколно решение за допускане до конкурс
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Формуляри за оценка на длъжности
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Формуляр за окончателните резултати
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Протокол за проведения конкурс
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Възражение до органа по назначаването от допуснат кандидат, който не е класиран
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Постъпване на служба/клетва
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Деклариране на имотно състояние
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Служебно правоотношение по заместване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Преназначаване на държавния служител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заместване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Преместване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Преместване поради трудоустрояване
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Командировка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Ползване на платен годишен отпуск
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Молба за ползване на отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заповед за ползване на отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Предложение за прекъсване на отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Съгласие от държавен служител за прекъсване на платения отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заявление за прекъсване на платен отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заповед за отлагане на платен отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Заявление за отлагане на платен отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Съгласие от органа по назначаването за отлагане ползването на отпуск
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Временно отстраняване от служба
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Дисциплинарно наказание
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Пред дисциплинарен съвет
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Общо: 15 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА