Авансови вноски по ЗОДФЛ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01
Автор / Източник:
Костадин Иванов, проф.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава седма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава петнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава шестнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава седемнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел II

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.