Новото данъчно законодателство през 2001 г.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


 Практика на Министерство на финансите. Писма на Главна данъчна дирекция.
 Коментар на промените в данъчното законодателство през 2001 г.
 Приложения

Общо: 3 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА