Облагане на доходите от трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Закон за избиране на народни представители (отм.)
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Търговски закон
Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (отм.)
Наредба за безплатното работно и униформено облекло (отм.)
Наредба за командировките в страната
Закон за администрацията, Глава четвърта
Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм.), Глава първа
Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм.), Глава осма
Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (отм.), Глава десета
Закон за държавния служител, Глава първа
Закон за държавния служител, Глава втора
Закон за държавния служител, Раздел IV
Закон за държавния служител, Глава шеста
Закон за здравното осигуряване, Раздел V
Кодекс на труда, Раздел IX
Кодекс на труда, Раздел I
Кодекс на труда, Раздел III
Кодекс на труда, Раздел IV
Кодекс на труда, Глава тринадесета
Кодекс на труда, Глава четиринадесета
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.), Раздел III
Търговски закон, Раздел IX
Закон за местните данъци и такси, Раздел III

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.