Авансово облагане на доходи от извънтрудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01
Автор / Източник:
Костадин Иванов, проф.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за задълженията и договорите
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел II
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел V
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава трета
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава четвърта
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел II
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава осма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава девета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава десета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава единадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава шестнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел II

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.