Авансово месечно и окончателно годишно облагане на доходите от трудови правоотношения през 1999 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01
Автор / Източник:
Костадин Иванов, проф.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (отм.)
Закон за народната просвета (отм.)
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Закон за стоковите борси и тържищата
Кодекс на труда, Раздел III
Кодекс на труда, Глава единадесета
Кодекс на труда, Раздел IV
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава първа
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел I
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел II
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава пета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава седма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава осма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава единадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава петнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава шестнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел I

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.