Облагане на доходите на еднолични търговци, нотариуси и лица, упражняващи частна медицинска практика, избрали реда по ЗКПО за формиране на данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава втора
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава трета
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава четвърта
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава шеста
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Глава осма
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава дванадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава тринадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава четиринадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава петнадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава шестнадесета

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.