Общи постановки на Закона за облагане доходите на физическите лица.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Ценова
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01
Автор / Източник:
Евгения Ценова, д-р ик. н.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Закон за корпоративното подоходно облагане (отм.), Раздел IV
Кодекс на труда, Глава единадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава първа
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава втора
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Раздел II
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава пета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава единадесета
Закон за облагане доходите на физическите лица (отм.), Глава четиринадесета

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.