Спорове. Процес. Принудително изпълнение

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Съдебна практика на ВКС по чл. 146 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 За изменението на иска на кредитора за установяване на вземането му по издадена заповед за изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Райчев
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Отговорността за разноски и такси по изпълнението при плащане след образуване на изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Водене на заповедното производство в електронна форма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Отговорността за разноски и такси в изпълнителния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Искът за отмяна на арбитражно решение по чл. 47 и следващите от Закона за международния търговски арбитраж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Въпроси на процесуалната защита на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Противоречие на въззивното решение с практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд като основание за допускане до касационно обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Предимства на способите за извънсъдебно решаване на спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Йосифова
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Процесуални способи за защита на залогодателя при пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лукаев
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Трудности при приложението на чл. 229, ал. 1, т. 5 от Гражданския процесуален кодекс в сферата на деликтното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Желев
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Действия на цесионера, конституиран като взискател в изпълнителното производство при липса на надлежно уведомяване на длъжника за цесията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владислав Дацов
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Отваряне на наддавателните предложения и проверка на законосъобразността им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Определяне на договорни клаузи от съда - чл. 300 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 По някои спорни въпроси на защитата срещу нищожни определения и разпореждания на съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 За правомощията и задълженията на съда при нищожна сделка съгласно Тълкувателно решение № 1/2020 от 27.04.2022 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Хорозов
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Някои въпроси на връзката между процесуален пълномощник и свидетел в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Медиацията в спорове, свързани с търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любка Василева-Карапанова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Неприсъствено решение - някои правни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 За правомощието на първоинстанционния съд да обезсили постановеното от него решение и да прекрати производството по делото поради отказ от иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Персоналните ограничения при участието в публични продани по Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Частичният иск и погасяването по давност на непредявената част от вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Обжалване по реда на чл. 248, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Станимира Велева-Моллова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 За правомощията на съда след отмяна на разпределението в изпълнителния процес (чл. 463 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Съдебна практика на ВКС по чл. 143 от Закона за защита на потребителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Недопускане на свидетелски показания за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастас Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Тълкувателно дело № 3 от 2020 г. на ОСГТК на ВКС - За спазването на задължителното тълкуване от т. 10 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Практика на ВКС по чл. 99 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 За процесуалните права на държавата като присъединен взискател в изпълнителното производство по ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Последици от незаконосъобразно изпълнително производство - постановяване на неправилни съдебни актове и нарушаване на основни права на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сибила Игнатова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Процесуални действия по АПК, отправени чрез нецензурни думи, обиди или заплахи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производство - Разглеждане на делото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Извършването на процесуални действия в електронна форма - крачка напред към електронното правосъдие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Актуална практика на ВКС по исковото производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Обжалваеми ли са действията на съдебния изпълнител по реда на чл. 35 от Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Някои проблеми при обжалване на определенията по чл. 248, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Яна Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Противоречи ли чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК на Българската конституция?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сибила Игнатова
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Електронното връчване на призовки и съобщения според новата правна уредба в Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Съдебна практика на ВКС по чл. 298 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 По въпроса за представляването на Прокуратурата на Република България по делата по ЗОДОВ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Последиците от излизането на Великобритания от Европейския съюз („Брекзит“) върху международния граждански процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Публичното обявяване на съдебни актове в интернет страницата на съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сибила Игнатова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Актуални промени в ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Представителният иск в потребителското право на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Какъв е порокът на съдебното решение, постановено в нарушение на изискването за несменяемост на състава (чл. 235, ал. 1 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Съдебна практика на ВКС по чл. 146, чл. 147 и чл. 148 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Процесуални действия, съдържащи заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Съдебна практика на ВКС - „Очевидната неправилност“ като основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Правните последици от влязлата в сила присъда в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Анализ на практиката на ВКС по приложението на чл. 280, ал. 2, пр. 3 от Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в част седма и новата част осма на ГПК - Особени правила относно производството по граждански дела при действието на международни договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Мусева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в част седма и новата част осма на ГПК - Производството по граждански дела при действието на правото на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Боряна Мусева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в изпълнителното производство - Изпълнение върху недвижими вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в изпълнителното производство - Изпълнение върху движими вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в изпълнителното производство - Изпълнение на парични вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в изпълнителното производство - Защита срещу незаконосъобразното принудително изпълнение - обжалване действията на съдебния изпълнител и защита по исков ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в изпълнителното производство - Нови моменти при образуване, движение и прекратяване на изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в изпълнителното производство - Такси в изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в заповедното производство - Заповедно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Гигова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в исковото производство - Касационно обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в исковото производство - Такси, подсъдност, съдържание на исковата молба и на съдебното решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Промени в исковото производство - Връчване на книжа, съобщения и призовки и отражението им върху заповедното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Тълкувателна практика на върховния касационен съд - Преглед на тълкувателната практика на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд за периода 2017-2019 г. по спорни въпр
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Тълкувателна практика на върховния касационен съд - Преглед на тълкувателната практика на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд за периода 2017-2019 г. по спорни въпр
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Тълкувателна практика на върховния касационен съд - Преглед на тълкувателната практика на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд за периода 2017-2019 г. по спорни въпр
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Промените в Гражданския процесуален кодекс - Тълкувателна практика на върховния касационен съд - Преглед на тълкувателната практика на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд за периода 2017-2019 г. по спорни въпр
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Законовото решаване на въпроса дали съдебно дело с потребител е търговско или гражданско (или още веднъж за дефиницията на търговска сделка)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Отговорността за вреди при недобросъвестно упражняване на процесуални права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Зачитане правата на цесионера в изпълнителното производство по ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Тече ли погасителна давност за вземания по изпълнителни дела, образувани преди приемането на ТР № 2/26.05.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Принудителното изпълнение при извънредната ситуация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Промени ли се доверието към арбитражното производство след изменението на правния режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Златарева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Правният режим на потребителските спорове съгласно измененията в Гражданския процесуален кодекс от 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Драгиев
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Административнонаказателни разпоредби - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Изпълнение на административните актове и на съдебните решения - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Производства за защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в производството по отмяна на влезли в сила съдебни актове - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Обжалване на определенията и разпорежданията - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Нови моменти в касационното производство - Такси в касационното производство - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Нови моменти в касационното производство - Разглеждане на делото - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Нови моменти в касационното производство - Касационна жалба - нови изисквания, администриране, проверка - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Нови моменти в касационното производство - Промени в предмета на касационната проверка - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Нови моменти в касационното производство - Ограничаване на възможността за касационно обжалване - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Производства за обезщетения - нови моменти - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в съдебните производства по оспорване на административни актове - Промени в производството по оспорване на подзаконови нормативни актове - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в съдебните производства по оспорване на административни актове - Промени в производството по оспорване на общ административен акт - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в съдебните производства по оспорване на административни актове - Промени в производствата по оспорване на индивидуални административни актове - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс – Подсъдност - Изменения в местната подсъдност - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс – Подсъдност - Изменения в родовата подсъдност - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс – Подсъдност - Подсъдност за искове за обявяване на нищожност на съдебни актове - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в производството по предложения и сигнали - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в производството по оспорване на административните актове по административен ред - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в производството по издаване на административни актове - Други изменения - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в производството по издаване на административни актове - Промени, свързани със събирането на доказателства - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в производството по издаване на административни актове - Промени, свързани с правата на страните в административното производство - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Промени в производството по издаване на административни актове - Промени, свързани с изискването за „електронно правосъдие“ - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Промените в административно-процесуалния кодекс - Представителство - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 462 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА