Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Актуални въпроси на здравното осигуряване и здравноосигурителни вноски през 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Кои лица попадат в кръга на здравноосигурените според Закона за здравното осигуряване през 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Здравно осигуряване на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Преглед на последните промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 26.04.2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Въвеждане на по-добри условия за изпълнение на болнични и извънболнични дейности за пациентите с необходимост от болнично лечение през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Новите Национални рамкови договори за медицински и за дентални дейности за периода 2020-2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Какво предвижда Законът за бюджета на НЗОК за 2020 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през новата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Здравно осигуряване за периода на неплатен отпуск на лице, упражняващо дейност по трудово правоотношение в България, което е здравно осигурено в друга държава членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Основни параметри, заложени в бюджета на Националната здравноосигурителна каса и финансовите рамки на здравната система през 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Дължимост на вноски за здравно и социално осигуряване по договор за работа без трудово правоотношение, с възложител търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Внасяне на здравноосигурителни вноски и подаване на данни с Декларация образец № 1 за периоди на отпуск за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Кашъмова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Hовите Национални рамкови договори за 2018 година - консенсусна основа за по-добър достъп и качество на медицинската и на денталната помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Hадзорният съвет на НЗОК определи правилата, по които ще закупува медицински услуги, в периода от началото на декември 2017 г. до края на март 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Законът за бюджета на НЗОК за 2017 г. и финансовите параметри в сектор „здравеопазване“ през новата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Нова наредба за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Ново решение на Надзорния съвет на нзок в полза на пациентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Законът за бюджета на НЗОК за 2016 г. и финансовите възможности на здравното осигуряване през новата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Промените в Закона за лечебните заведения осигуряват комплексното лечение на пациентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Последните промени в Закона за здравното осигуряване - с поглед към пациента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Първите здравни реформи са вече факт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Права и задължения на здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Законът за бюджета на НЗОК за 2015 г. и финансовата рамка на здравното осигуряване през годината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Общи правила за провеждане на здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Относно сроковете за презаверка на рецептурните книжки на лицата с хронични заболявания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Промените в Закона за лечебните заведения, в сила от 3 юни 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Здравно осигуряване на пенсионер, назначен по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Промени в Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК през 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Новите рамкови договори за медицински и дентални дейности за 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Промени в размера на потребителската такса за лицата, придобили право на пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 От 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да сменят личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Определяне размера на здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Смяна на личен лекар по Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Трета възраст"
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Разширяване на кръга от здравни услуги, предоставяни на здравноосигурените лица и заплащани от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Нормативни изисквания за осигуряване на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК за 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, в сила от началото на 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Новите финансови отговорности в задължителното здравно осигуряване, заложени в Закона за бюджета на НЗОК за 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 През декември можем да сменим личния си лекар
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НЗОК
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Време е за профилактични прегледи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Промени в Закона за здравното осигуряване, в сила от 7 август 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Облекчени правила при издаването на Европейска здравноосигурителна карта през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Промени в нормативната и финансовата рамка на медицинската и денталната помощ, заплащана от НЗОК през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с внасянето на здравноосигурителните вноски, в сила от 1 януари 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наближава времето, когато можем да сменим личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Профилактичните прегледи – Права и задължения на осигурените лица и пациентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Права на пациентите при оказване на болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Право на лечение в чужбина и възстановяване на извършените медицински разноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Промени в изискванията за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Коментар на практиката на Съда на ЕС - Права на здравноосигурените лица във връзка с болнично лечение, предоставено в друга държава ­ членка на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Петранова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Право на придобита специалност в системата на здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Осъществяване на достъпа до медицинска помощ и нормативните промени, свързани с избора на екип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Ред и условия за изписване на лекарствени продукти в рецептурните книжки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 През 2011 година с Национален рамков договор се определят и медицинската, и денталната помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Прилагане на новите Регламенти № 883/2004 и № 987/2009 в частта им, засягаща въпросите на здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Промените в Закона за лечебните заведения - Отражение на обществените очаквания за по-добро здравеопазване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Кога можем да се лекуваме в друго населено място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Издаване на болничен лист за временна неработоспособност от личния лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Предписване на лекарства, медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Смяна или временен избор на нов личен лекар за периода на отпуска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Ползване на медицинска помощ при пребиваване или престой в друга държава от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Какви права ни гарантира европейската здравноосигурителна карта при пътуване в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Ред и условия за заплащане на здравноосигурителни вноски. Права и задължения при заплащане на вноските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Променят ли промените в Закона за здравното осигуряване неговата философия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Багряна Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Съществени изменения и допълнения в Закона за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 За новите изисквания към предписването и отпускането на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, валидни за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Профилактична и рехабилитационна дейност на Националния осигурителен институт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 По-голямата част от лекарствата вече ще се продават само с рецепта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Нови правила при извършването на профилактични прегледи и изследвания през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Нови моменти в здравното осигуряване през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Освобождаване от задължението за заплащане на здравни вноски на българските граждани, пребивавали извън страната в периода 01.07.1999 г. - 31.12.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Какъв е обхватът на помощта, която получаваме от личния си лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Доброволното здравно осигуряване - възможност за ползване на допълнителни здравни услуги извън обхвата на задължителното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Аксентиева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Последните промени в Закона за здравното осигуряване и внасяне на здравноосигурителни вноски през 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Как българските граждани могат да ползват медицинска помощ при пребиваване или престой в други държави от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Планово лечение в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 От 1 януари 2008 г. се прилага нов размер на потребителската такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Определяне на здравноосигурителните вноски на работниците и служителите през 2008 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Профилактичните прегледи ­ задължителни за здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Лечение на друго място 
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Смяна на личен лекар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Удостоверителни документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Право на медицинска помощ на здравноосигурените български граждани при свободното им придвижване в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Ред и процедура за издаване на европейска здравноосигурителна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Какво още трябва да знаем за Европейската здравноосигурителна карта?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Изтича срокът за освобождаване от задълженията за здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Медицински изделия и диетични храни, заплащани напълно или частично от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Дейността на лечебните заведения за извънболнична помощ, свързана с експертизата на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Профилактичните прегледи - Какви дейности включват? Кой има право на тях?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Оказване на болнична помощ на здравноосигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Подаване на информация за здравноосигурителните вноски и ред за внасянето им през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аспасия Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Същност и правни последици от задължителните предписания на НОИ, изпратени до лицата, неупражнили правото си на разсрочване на задълженията за здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Чечова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Здравноосигурителни вноски за работещите без трудови правоотношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Стоматологични услуги за задължително здравноосигурените лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Профилактичните прегледи ­ права и задължения на задължително здравноосигурените лица в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Новата правна уредба на експертизата на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 136 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА