Здравно осигуряване

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 134 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Нови възможности за разсрочване на стари задължения към здравното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Гонева
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Заплащане на потребителска такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Здравното осигуряване в страните от Европейския съюз. Преглед на европейската практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариета Фиркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Здравноосигурителните вноски през 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Ред за възстановяване на здравноосигурителните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Заплащане на здравноосигурителни вноски за лицата в неплатен отпуск. Промени от 1 януари 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Сотирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Европейската здравна карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Новият закон за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Здравно осигуряване на работещите по граждански договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вержиния Заркова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 02/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Въпроси и отговори по здравното осигуряване - 01/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Определяне на регулативните стандарти за първична и специализирана извънболнична помощ за юни ­ август 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Промени в закона за здравното осигуряване за заплащане на здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Здравно осигуряване на студенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Заплащане на здравноосигурителни вноски от лица в неплатен отпуск за минал период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Позитивен лекарствен списък. Принципи и методи за реимбурсиране на лекарствени средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Нов ред за достъп на здравноосигурени лица до лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Разсрочване на задълженията за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица и на членовете на семействата им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Избор на общопрактикуващ лекар първоначален, временен, служебен, смяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Експертиза за предписване на скъпоструващи лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Какво трябва да знаят лицата, които имат периоди без данни за здравно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ във връзка с експертиза на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Прилагане на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване спрямо лицата, кандидатстващи за лекарствени средства, платени от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица от изпълнители на извънболнична медицинска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Медико-диагностични дейности, заплащани от националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Експертиза на инвалидността на деца до 16-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Кога се дължи потребителска такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Здравно осигуряване при работа по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Здравно осигуряване на лицата работещи по трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Станчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Санкции при неизпълнение на договорите с НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариус Кацарски
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 101 до 134 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 134 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА