Практика на Министерство на финансите

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА

 № АД-3 от 12.07.2011 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 № 93-04-44 от 08.03.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Заповед № ЗМФ-120 от 06.02.2023 г. на МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Заповед № ЗМФ-126 от 13.02.2015 г. на министъра на финансите
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Заповед № ЗМФ-949 от 6.11.2003 г. за определяне състава на Националния съвет по счетоводство
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Заповед № ЗМФ-949 от 06.11.2003 г. на МФ за определяне състава на Националния съвет по счетоводство
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Заповед № 110 от 01.07.2003 г. на Агенция “Митници” и МФ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Заповед № 473 от 18.08.2003 г. - Правила за кореспонденция
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Особености на облагането с патентен данък
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Писмо № 01-03-1491 от 25.05.2006 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Писмо № 04-13-79 от 22.03.2006 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Писмо № 04-19-247 от 25.03.2009 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Писмо № 04-19-68 от 26.01.2009 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Писмо № 15-00-5 от 08.04.2014 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Писмо № 24-00-852 от 30.05.2006 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Писмо № 24-28-335 от 08.09.2006 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Писмо № 26-00-329 от 22.04.2010 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Писмо № 62-00-17 от 24.03.2009 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Писмо № 63-00-38 от 15.05.2004 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Писмо № 91-00-312 от 02.04.2003 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Писмо № 93-04-44 от 08.03.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Писмо № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Писмо ДДС № 02 от 02.02.2006 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Сметкоплан на бюджетните предприятия през 2001 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

 Становище № АД-3 от 12.07.2011 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Становище № 93-04-44 от 03.08.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Становище във връзка с Решение № 6797 от 03.07.2003 г. на Върховния административен съд ­ петчленен състав по административно дело № 10015 от 2002 г. и на основание чл. 237, ал. 1, т. 10 ДПК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Указание № НФ-5 от 28.07.2014 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Указание № НФ-5 от 28.07.2014 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Указание № УК-1 от 14.02.2006 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Указание № УК-1 от 17.01.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Указание № УК-1 от 19.02.2009 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Указание № УК-1 от 23.03.2011 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Указание № УК-1 от 21.02.2017 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Указание № УК-1 от 21.02.2017 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Указание № УК-1 от 22.03.2019 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Указание № УК-1 от 02.03.2021 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Указание № УК-1 от 02.03.2021 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Указание № УК-2 от 03.05.2006 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Указание № УК-2 от 12.02.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Указание № УК-2 от 23.03.2011 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Указание № УК-2 от 10.07.2012 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Указание № УК-2 от 10.07.2012 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Указание № УК-2 от 05.06.2017 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Указание № УК-2 от 05.06.2017 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Указание № УК-3 от 10.03.2014 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Указание № УК-3 от 21.12.2017 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Указание № УК-3 от 21.12.2017 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Указание № УК-3 от 29.12.2021 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Указание № УК-3 от 15.07.2022 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Указание № УК-4 от 31.08.2012 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Указание № УК-4 от 31.08.2012 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Указание № УК-4 от 17.03.2014 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Указание № УК-4 от 17.03.2014 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Указание № УК-5 от 14.02.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Указание № УК-5 от 26.10.2010 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Указание № УК-6 от 16.05.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Указание № УК-6 от 16.05.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Указание № УК-6 от 29.12.2010 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Указание № 2 от 30.01.2004 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Указание № 5 от 15.07.2005 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Указание № 8 от 08.08.2005 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Указание № 91-00-137 от 24.03.2014 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Указание № 91-00-502 от 27.08.2007 г. на МФ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Указание за изготвяне за първи път към 01.01.2003 г. и последващо водене през 2003 г. на данъчен амортизационен план във връзка с приложението на чл.22 и § 64 от предходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Указание за практическото приложение на чл. 61д от Закона за корпоративното подоходно облагане през 2003 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Указание на Министерство на финансите относно счетоводното и данъчно третиране на компенсациите за небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.2021 - 31.12.2021 г.
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Указание относно прилагането на глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Указание относно прилагането на Глава шеста „Публичност на финансовите отчети“ от Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Указания във връзка с промените в ДПК - ДВ, бр. 42 от 2003 г.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Указания във връзка с промените в Наредба № 4 от 1999 г. ­ ДВ, бр. 64 от 2003 г.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Указания на Министерство на финансите относно годишното счетоводно и данъчно приключване за 2002 г.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Указания на МФ - Главна данъчна дирекция, актуализирани към август 2003 г.
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате

Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Финансиране на проекти от европейските Структурни фондове
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МФ
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Общо: 75 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА